אורלי רגב לוגו

עיצוב מקורי לקיר מסדרון

קיר מעבר במסדרון ארוך, עוצב בצורה משובבת נפש ע”י שימוש באריחי תלת מימד העשויים קנה סוכר – חומר ‘ירוק’ מתכלה הניתן למיחזור.
האריחים הוצמדו אל הקיר ונצבעו על פי פריסה מדוייקת שהוכנה מראש. צבעי הקיר הנם על פי סקלת הצבעים שנבחרה לכלל מרחב המשרדים, ותואמת את אופי החברה – חברה בנייה.